სად შევიძინოთ?
პირის ღრუს წყლულები

პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი

პირის ღრუს ჯანსაღ მდომარეობაში შენარჩუნება ადამიანის ზოგადი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანია. პირის ღრუს დაზიანებებით გამოწვეულმა დისკომფორტმა ან ტკივილმა შესაძლოა  გავლენა მოახდინოს ისეთ ყოველდღიურ აქტივობებზე, როგორიცაა ღეჭვა, ყლაპვა და მეტყველება.

ჩვენი პირის ღრუ მგრძნობიარეა შეხებისა და გემოს მიმართ.
პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი ამოფენს მთელ ღრუს.

ლორწოვანი გარსი, რომელიც პირის ღრუს ამოფენს, ცნობილია, როგორც პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი.
პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის მრავალ ფუნქციათაგან აღსანიშნავია:
•    მის ქვეშ არსებული  ქსოვილების დაცვა მექანიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური გამღიზიანებლებისგან
•    აუცილებელი ნივთიერებების სეკრეცია
 სენსორული ფუნქცია, რომელიც იძლევა ტემპერატურის, შეხების, ტკივილის და გემოს აღქმის საშუალებას.
მრავალმა დაავადებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე და შეაფერხოს ამ ფუნქციების განხორციელების უნარი.
გარდა ამისა, პირის ღრუს დაზიანებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დისკომფორტი ან ტკივილი, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოსისეთ  ყოველდღიურ აქტივობებზე, როგორიცაა ღეჭვა, ყლაპვა და მეტყველება.